Понеділок, 28.09.2020, 03:42
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Ужасно
4. Неплохо
5. Плохо
Всього відповідей: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МО вчителів філологічного циклу

Запорізька спеціалізована школа фізичної культури І-ІІІ ступенів № 18

Запорізької міської ради Запорізької області


Міська педагогічна виставка

перспективного досвіду 2013 – 2014 н.р.

Номінація

«Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Українська та російська філологія»

Досвід роботи з теми:

Підвищення результативності сучасного уроку

засобами новітніх педагогічних технологій


2014


ПРОВІДНА ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ ДОСВІДУ

Реалізуючи основні завдання Державного стандарту базової і повної загальної освіти, який грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів, головною ідеєю нашого досвіду — формування в учнів уміння вчитися і мислити, застосовувати знання для вирішення будь-яких життєвих чи виробничих проблем.

Джаннет Вос пише: "Навчання має бути захоплюючим, швидким і наповненим." У світовій педагогічній практиці існує безліч рецептів справжнього навчання. Ми винайшли свій рецепт сучасного навчання: інтеграція добре знайомих елементів педагогічних методик і прийомів із інноваційними методиками проведення уроків, які основані на цікавому, ефективному підходах.


ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ДОСВІДУ

В умовах гуманізації освітнього процесу і необхідності якісного оновлення змісту освіти актуальним стає завдання не лише передати учням суму знань, але і сприяти формуванню в них активного, ініціативного відношення до процесу пізнання, ґрунтованого на усвідомленні цілей вчення, сприйнятті себе як суб'єкта навчальної діяльності .

Ідея гуманізації поширюється на методи і форми навчання, на усю сукупність умов, в яких вона протікає. Для досягнення цих цілей необхідно змінити характер взаємодій учителя і учня, визнаючи, що кожен з них є унікальною особистістю, здатною до самовдосконалення і впливу на оточуючий світ. Традиційна педагогіка представляла процес навчання як односпрямований вплив учителя (суб'єкта) на учня (об'єкт навчання). Сьогодні ж головною умовою становлення суб’єкт – суб’єктних стосунків є зміна підходу до особистості (зміна змісту, форми педагогічного процесу, посилена увага до психолого-педагогічних особливостей учня). Суб’єкт - суб’єктні відношення, таким чином, перетворюють педагога на організатора процесу пізнання. Рівновага позицій педагога і учнів, проте, не можна розуміти спрощено, бо якщо учителеві нічого запропонувати школяру (судження, думки, педагогічний і життєвий досвід та ін.), у останнього просто не виникає потреби в співпраці з таким педагогом.

Пріоритетний напрям розвитку особистості, яка здатна до самоствердження, вимагає від учителя вдосконалення професійних компетенцій, упровадження ефективних методик розвитку особистості, інноваційних технологій навчання.І тому актуальність досвіду полягає в урізноманітненні засобів навчання, використанні педагогічних інновацій (НЛП-технології, ІКТ, технології зустрічних зусиль та позитивного мислення) в процесі формування мовної компетенції учнів, у створенні системи застосування методів і прийомів, націлених на підвищення практичної грамотності та літературної компетенції.

Використання даних технологій допомагає не примушувати учнів до навчання, а пробуджувати у них інтерес, тягу до постійного отримання знань. При цьому вчитель будує уроки так, щоб нелегка навчальна праця приносила школяреві задоволення, радість, збуджувала бажання знов і знов пізнавати нове.


НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДОСВІДУ

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Регіональну програму впровадження компетентісно - орієнтованого підходу в навчальний процес та Державний стандарт базової і повної загальної освіти тощо. Для цілеспрямованого і систематичного розвитку інтелекту і творчого мислення учнів застосовуємо сучасні педагогічні технології:

 • інформаційно - комунікаційні технології (ІКТ);

 • технологію зустрічних зусиль;

 • нейро-лінгвістичне програмування (НЛП);

 • технологію позитивного мислення.

Теоретичними й практичними засадами досвіду є опрацювання досягнень, положень, розробок сучасної педагогіки та практичної психології:

- інформаційно - комунікаційні технології (ІКТ) розкрито в працях В.Ю.Бикова, А.Ф.Верланя, Б.С.Гершунського, А.М.Гуржія, Ю.О.Дорошенка, А.П.Єршова, М.І.Жалдака, Ю.О.Жука, Р.Кларка, О.А.Кузнецова, В.М.Мадзігона, Ю.І.Машбиця, І.Ф.Прокопенка;

- технологія зустрічних зусиль розроблена Є.В. Коротаєвою (роботи Г.С. Альтшуллера, А.А. Гина, С.Ю. Курганова, Г.А. Цукерман, О.Н. Хан та ін.);

- нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) розроблена Джоном Гриндером та Річардом Бендлером ( роботи Леслі Камерон (Бендлер), Мері Бес Мегус, Девіда Гордона, Роберта Ділтса та Джудіт Делозьє).

- технологія позитивного мислення (роботи В. Сухомлинського, С. Соловейчика, Ш. Амонашвілі, І. Зязюна, І. Беха, І. Єрмакова, В. Гарбузова, В. Панкратова, Ю. Орлова, В. Ротенберга, К. Сельченка, А. Курпатова, Р. Бернса, М. Залігмана, М. Мольца, А. Елліса, А. Бека, А. Маслоу, К. Роджерса та інших);

Бібліографія

ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

Матеріали нашого досвіду містять практичні наробки ( розробки уроків) щодо викладання предметів філологічного профілю з використанням прийомів технологій НЛП, ІКТ, зустрічних зусиль та позитивного мислення.

Технології досить органічно вбудовуються у процес навчання, безпосередньо в урок. Всі традиційні структурні елементи уроку природньо, активно "відгукуються" на використання інноваційних прийомів. Їх ефективність обумовлюється привабливою для учнів формою та змістом, які розвиваються та керуються психічними процесами кожної дитини.

Ці технології мають свої переваги. Розглянемо кожну з них окремо.

Інформаційно-комунікаційна технологія

Технологія зустрічних зусиль

Технологія нейро-лінгвістичного програмування

Технологія позитивного мислення


ВИСНОВКИ

Робота вчителів в цьому напрямку має певні позитивні результати: в учнів спостерігається підвищення рівня мотивації у вивченні предметів філологічного циклу, практичної грамотності та літературних компетенцій, в учнів виробляється усвідомлене ставлення до навчання. І найголовніше - практично усі учні класу залучені до навчання.

Слід також сказати про вияв активної позиції учнів щодо позакласних предметних заходів. Показником успішності може служити інтерес і бажання дітей брати участь у різних конкурсах, вікторинах. З іншого боку, якісний показник цих змін помічений і в умінні застосовувати знання, отриманні науроках, в інших життєвих ситуаціях.

Представлений досвід охоплює єдину систему «Урок» з 5 по 11 класи. Діапазон досвіду широкий і різноманітний. Він може бути використаний як на окремо взятому уроці або його частині, так і в системі уроків, необхіднихна уроках в середній та старшій ланках; може використовуватися і у позакласних заходах.


1. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

 • забезпечити зворотний зв’язок в процесі навчання;

 • зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

 • підвищити наочність навчального процесу;

 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливистями сприйняття.

 • моделювати досліджувані процеси або явища;

 • організувати колективну й групову роботи;

 • здійснювати контроль навчальних досягнень;

 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.


2. Технологія зустрічних зусиль має наступні переваги:

Усі учасники освітнього процесу вступають в спільну діяльність, ґрунтовану на співпраці.

Технологія зустрічних зусиль має на увазі виключення таких емоційних станів, як відраза, страх, сором і створення позитивного емоційного фону

Технологія зустрічних зусиль ґрунтована на співпраці. При цьому переважаючий метод навчання у рамках цієї технології - діалог.

Технологія зустрічних зусиль відкриває можливість повнішого всеосяжного залучення до учбової діяльності.

Ця технологія допомагає більшій частині учнів, за винятком одиниць, свідомо і зацікавлено брати участь в процесі пізнання. Відрізняється рівень результативності, форми прояву вольових зусиль, але головне те, що практично усі залучені до навчання.


3. НЛП- новий прогресивнийнапряму педагогіці, який спирається на системупереконань та пропозицій відносно людських можливостей, процесів комунікації тазмін у людині. Використання різних підходів до навчання робить навчання особистісно - орієнтованим, проведеним з урахуванням нейролінгвістичних особливостей дітей. Такий розподіл завдань робить можливим розуміння матеріалу і для візуала, і для аудіала , і для кінестетика . Розробляючи урок, обов'язково потрібно звертатися до умов ефективного уроку з позиції НЛП.

 • Початок уроку з позитивного якоріння (термін НЛП)

 • Мотивація на навчання

 • Подача інформації в усіх трьох модальностях

 • Використання раппортів на початку і протягом уроку (термін НЛП)

 • Порівняння успіхів учнів з його власним минулим станом, а не успіхами інших .

 • Використання метафор ( на початку і наприкінці уроку ).


4.Застосування технології позитивного мислення формує :

 • основні засади гуманістичної психології, педагогіки успіху;

 • суть та зміст позитивного мислення, розпізнавання джерел негативного мислення та неадекватної поведінки людини;

 • Я-концепцію та феномен навченої безпорадності;

 • теоретичні засади формування позитивного мислення;

 • технології формування позитивного мислення;

 • причини, витоки та шляхи подолання.


РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

Наш досвід показав, що застосування сучасних педагогічних технологій підтримує інтерес учнів до предмета, підвищує мотивацію.

Ефективне введення в традиційний учбовий процес різноманітних розвиваючих занять, специфічно спрямованих на розвиток особово-мотиваційної сфери дитини : пам'яті, уваги, просторової уяви і ряду інших важливих психологічних функцій, є в зв'язку з цим одним з найважливіших педагогічних завдань сучасного навчання.

Докладніше тут

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ

 1. Публікації: Вид-во «КПУ, 2012» стаття Тимошенко Ю.Ю «Інформаційно-комунікаційні технології як основа якості і успішності уроку української мови та літератури».

 2. ІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» - відправили розробки уроків та проект Заставська І.В., Тимошенко Ю.Ю. ( 2012- 2013 н.р.)

 3. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року - 2013» з темою «Повышение уровня практической грамотности средствами технологии НЛП на уроках русского языка» (Снопик Н.В.).

 4. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року - 2014» з темою «Використання технології зустрічних зусиль з метою активізації діяльності учнів на уроках світової літератури як необхідної умови формування літературних компетенцій » (Лігун Л.Л.).

 5. Виступи на районних МО.

 6. Проведення практики для вчителів, які проходять курсову перепідготовку при ЗОАППО (Заставська І.В., Тимошенко Ю.Ю., Лігун Л.Л.).


Додатки
Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz